Het verhuren van een woning: waar moet je op letten?


Als je een woning wil verhuren in Nederland, bestaat er een puntensysteem om de maximale kale huurprijs te berekenen. Met de kale huurprijs bedoelen we de huurprijs zonder de extra kosten van water, gas, elektriciteit enzovoorts. Het puntensysteem houdt rekening met een aantal factoren, waarvan de oppervlakte de belangrijkste is. Een oppervlakte van 1 vierkante meter telt mee voor 1 punt. Verder houdt het puntensysteem rekening met het aanwezige sanitair, de isolatie van het huis, de verwarming enzovoorts.

Welke huurprijs mag je vragen?
Als de te verhuren woning volgens het puntensysteem een maximale huurprijs heeft van 717,97 € per maand (vanaf juli 2016), bepaalt de overheid de maximale kale huurprijs. Je woning behoort dan tot de sociale huurmarkt. Voor huizen die volgens het puntensysteem hoger scoren, is er geen maximale grens en bepaalt de marktwerking de huurprijs. Dit soort huizen behoren tot de vrije huurmarkt.

Wat als je een woning tijdelijk wil verhuren?
Als je jouw huis tijdelijk wil verhuren omdat je bijvoorbeeld een periode werkzaam zal zijn in het buitenland, moet je een aantal wettelijke regels in acht nemen. Het tijdelijk verhuren van jouw woning is op een legale manier mogelijk in vijf gevallen:

  • Je wordt langdurig opgenomen wegens medische redenen
  • Je gaat proef samenwonen met een partner
  • Je verblijft tijdelijk in het buitenland omwille van studie of arbeid
  • Je bent gedetineerd
  • Je woning staat te koop en wordt in afwachting van verkoop tijdelijk verhuurd

Een van deze voorwaarden moet expliciet in de huurovereenkomst beschreven worden. Als dit niet het geval is, is er wettelijk gezien geen sprake van een tijdelijke huurovereenkomst en geldt de verhuring voor onbepaalde duur.

De huurovereenkomst
In de huurovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de huurder en de verhuurder. Deze afspraken omvatten onder andere de huurprijs, de extra kosten voor gas, water, elektriciteit en andere voorzieningen, de borgsom, datum van ingang van de huurovereenkomst enzovoorts. Verder staan er in een huurovereenkomst ook belangrijke afspraken over het opzeggen van de huurovereenkomst, zowel voor de huurder als voor de verhuurder.