Beveilig je ramen

Het aantal inbraken daalt gestaag; de afgelopen jaren is de dalende trend duidelijk zichtbaar. Toch wordt er nog dagelijks, of beter gezegd: nachtelijks, op tientallen plekken ingebroken. Een van de redenen daarvoor lijkt te zijn dat we onze woningen tegenwoordig beter beveiligen. We hebben massaal inbraakwerende strips op onze deuren bevestigd, een of meerdere dievenklauwen aangebracht en nog tal van andere maatregelen getroffen.

Onze deuren zijn dus redelijk veilig te noemen, waardoor er een nieuw zwak punt tevoorschijn komt: de ramen. We beveiligen onze deuren prima, maar veel inbrekers komen tegenwoordig via alternatieve plekken binnen. Een inbreker is immers niet gek; hij zoekt de weg van de minste weerstand, wat dus vaak een venster is. Volgens een slotenmaker is het daarom zaak ook de ramen goed te gaan beveiligen.

Je kunt dat doen door afdoende raamsluitingen aan te brengen, in de volksmond ook wel een ‘knip’ genoemd. Een gesloten raam is dan niet meer eenvoudig te openen, tenzij het raam zelf wordt ingeslagen, maar wanneer dat gebeurt is er sowieso niet veel meer dat kan helpen om de inbrekers tegen te houden. Verder kunnen dievenklauwen nog een goede bescherming bieden tegen ongenode gasten.

Overigens hebben we er ook een handje van om onze ramen niet goed af te sluiten, waardoor additionele inbraakwerende maatregelen al niet veel meer zullen helpen. Zo staan er ’s nachts bij ontelbare huizen voldoende ramen open waardoor inbrekers naar binnen kunnen klimmen. Natuurlijk is een bepaalde ventilatie wel gewenst, maar zorg er dan op z’n minst voor dat het raam dusdanig is geopend dat er niemand door naar binnen kan klimmen en het raam van buitenaf ook niet verder geopend kan worden. Op die manier kun je jezelf en je eventuele huisgenoten een boel ellende besparen.

Het is van belang eerst de huidige maatregelen goed te benutten en dan pas te kijken naar eventuele extra inbraakwerende maatregelen. Zolang ramen niet worden gesloten zullen extra dievenklauwen ook niet helpen.